PCW BG

БЪЛГАРИЯ

Услуги, предлагани от нас

  1. Поддръжка на компютърна техника и софтуер.
  2. Предпечатна подготовка на книги, списания, брошури и рекламни материали.
  3. Консултации за инсталиране и поддръжка на Joomla и Moodle.
  4. Дизайн на електронни курсове за Moodle. Администриране на Moodle.

Забележка: Свържете се с нас за повече информация и оферти.